Technické listy

Produkt Vlastnosti Aplikace Technický list
Primalit UVF Ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce a polyuretanové pěny Složení (obecné): směs na bázi akrylátových disperzí Použití: Barva je určená pro ochranu stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů do plochy nepřesahující 1500 m2 . Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu, má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům. Nátěry se vyznačují vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídaní teplot a odolností vůči alkalické hydrolýze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí vzniklé lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.Vhodná zejména pro renovaci starých střešních nátěrů.

Technický list
PUREX NG-0440NF

Technický list

PUREX NG-0428 Dvousložkový, polyuretanový, surovinový systém pro vytváření tepelných izolací z tuhé polyuretanové pěny,
stříkací metodou.
Zejména doporučován pro izolace a těsnění
stropních a nástěnných povrchů, jak uvnitř, tak i zevnitř izolovaných povrchů. Obsahuje chemickou sloučeninu
typu HFC s nulovou hodnotou Potenciálu narušení ozónu ODP = 0.

Technický list
PUREX NG-0810NF Dvousložkový surovinový systém pro vytváření polotuhé, polyuretanové pěny s nízkou hustotou a otevřenou
strukturou buněk.
Může se
používat k izolaci stěn, stropů a podlah a také půdních prostor a podkroví.

Technický list

PUREX AMINE 22 Dvousložkový polymočovinový surovinový systém pro vytváření vodotěsného vysoce kvalitního povlaku určeného mimo jiné k aplikaci na polyuretanové pěny nástřikové, betonové, ocelové a na dřevo. Náš výrobek poskytuje hotovému povlaku dokonalé mechanické vlastností. PUREX AMINE 22 je čistou polymočovinou, která umožňuje rychle tvrdnoucí bezespárové povlaky, které jsou aplikované pomocí nástřikového agregátu tak, kde se vyskytuje nutnost zajištění podkladu proti vodě a kde jsou vyžadovány dobré mechanické vlastnosti hotové hydroizolace. Povlaky z PC AMINE 22 jsou využívané jako protikorozní a hydroizolační povlaky. Nástřik polymočoviny umožňuje dosáhnout konstantní ochranu ocelových a betonových konstrukcí, které jsou vystaveny na působení chemického prostředí, dlouhodobé UV záření a vody. Tyto povlaky jsou používány zejména jako ochrana základů, střech sklepů, balkónů, teras jako opravný systém bituminózních střešních krytin, vnějších ocelových povrchů nádrží pozemních i podzemních (včetně LPG), skladových vodních nádržích, včetně demineralizované vody, nádrží čističek vod, stokových kanálů, okapů a potrubních částí, betónových nádrží, zvláště pak pro skladování tekutin, objektů, které jsou vystaveny těžkým provozním podmínkám, zejména tam, kde netěsnost betonu způsobuje promrzávaní betonu, což vede k praskání a drobení, ostatních komplikovaných tvarů. Povlak PUREX AMINE 22 může měnit barvu v důsledku působení UV záření. V případě nutnosti získání stálé barvy, doporučujeme navíc zajistit povlakem odolným na UV záření.

Technický list