Nástřiky

NÁSTŘIKY LEHKÝCH PUR PĚN

Tyto pěny slouží především k zateplení interiérových prostor v různých typech sendvičových konstrukcí, při rekonstrukci a dodatečném zateplení starších objektů apod.

Při zateplování v exteriérech se uplatňují při tepelných izolacích nádrží, venkovních tanků, zemědělských sil, technologických zařízení, průmyslových budov apod.

Jsou to dvousložkové systémy vytvářející kompaktní izolační vrstvu. Aplikaci lze provádět nástřikem pomocí vysokotlakého strojních zařízení.

Interiérové tepelné izolace

Pro interiérové zateplení podkroví, stěn apod. se obecně používá lehká pěna o objemové hmotnosti 10 – 12 kg/m3 (expanzní poměr 1:100) a s otevřenou buněčnou strukturou. Nástřik lehké PUR pěny o objemové hmotnosti 10kg/m3, firmy Polychem (PUREX NG-0810NF). Součinitel tepelné vodivosti: [W/m2.K] 0,035 – 0,040. 

Na níže uvedeném odkaze si můžete spočítat tepelné hodnoty tloušťky izolace:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/86-prepocet-velicin-pri-prostupu-tepla-u-r 

Výhody stříkané polyuretanové izolace oproti klasickým způsobům zateplování (minerální vata, polystyren apod.)

 • poskytuje dokonalé a kompaktní vyplnění izolovaných prostor včetně nepřístupných míst
 • snižuje tepelné ztráty na minimum
 • eliminuje kondenzaci vodních par v izolační vrstvě = zabraňuje degradaci tepelně izolačních parametrů stavby, tvorbě plísní atd.
 • neměnné tepelně izolační vlastnosti a fyzikální parametry po dobu životnosti stavby
 • efektivní a nejrychlejší způsob provádění tepelných izolaci

NÁSTŘIKY TVRDÝCH PUR PĚN

Exteriérové tepelné izolace Pro exteriérové tepelné izolace se používají polyuretanové pěny o objemové hmotnosti 30 -50 kg/m3 s uzavřenou buněčnou strukturou. 

Jedná se o dvousložkové systémy vytvářející kompaktní izolační vrstvu. Aplikaci lze provádět nástřikem pomocí vysokotlakého strojního zařízení.

 • poskytuje dokonalé a kompaktní vyplnění izolovaných prostor včetně nepřístupných míst
 • snižuje tepelné ztráty na minimum
 • eliminuje kondenzaci vodních par v izolační vrstvě = zabraňuje degradaci tepelně izolačních parametrů stavby, tvorbě plísní atd.
 • neměnné tepelně izolační vlastnosti a fyzikální parametry po dobu životnosti stavby
 • efektivní a nejrychlejší způsob provádění tepelných izolaci


Nástřik tvrdé PUR pěny o objemové hmotnosti 40kg/m3 firmy Polychem (PUREX NG-0430NF). 
Součinitel tepelné vodivosti: [W/m2.K] 0,0217. 

Na níže uvedeném odkaze si můžete spočítat tepelné hodnoty tloušťky izolace:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/86-prepocet-velicin-pri-prostupu-tepla-u-r

 

NÁSTŘIKY TVRDÉ PUR PĚNY POCHŮZÍ

Tyto pěny jsou určeny především pro opravy, hydroizolaci a zateplení plochých střech. Technologie představuje moderní systém vodotěsné a současně tepelně izolační krytiny, který se provádí nástřikem vrstev tvrdé polyuretanové pěny (PUR) v minimální tloušťce 30 mm a větší. Byla vyvinuta v 70. letech v USA především pro sanaci plochých střech s vadnou lepenkovou krytinou. 

Používají se polyuretanové pěny o objemové hmotnosti 60 kg/m3 s uzavřenou buněčnou strukturou

Přednosti a výhody
 • snížení tepelného zatížení budovy slunečním zářením
 • bezespojové provedení na celé ploše střechy včetně svislých ploch atik ,větracích prostupů aj.
 • vodotěsnost v celém průřezu tlouštky
 • výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností střechy
 • pochůznost střešní krytiny
 • odolnost proti přelétavému ohni
 • trvalá odolnost proti účinkům povětrnosti
 • vysoká rychlost provádění bez omezení provozu uvnitř budovy
 • životnost více jak 35 let
Používané systémy
 • Rezifoam AL747/U10

vlastnosti rezifoam al747/u10 

Nástřik tvrdé PUR pěny o objemové hmotnosti 60kg/m3 firmy Polychem (PUREX NG-0440NF), 
Součinitel tepelné vodivosti: [W/m2.K] 0,024. 

Na níže uvedeném odkaze si můžete spočítat tepelné hodnoty tloušťky izolace:

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/86-prepocet-velicin-pri-prostupu-tepla-u-r