Možnosti použití – fasádní systémy

Vzor č.1:

Fasádní systém PUR lehká pěna, 10kg na m3, otevřená struktura buněk. Nevznikají žádné tepelné mosty!

 vzor1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento fasádní systém je určen pro fasády se záklopem obvodových stěn typu: Cetris, Novabrik, lamely plastové a dřevěné, DecoBrick.

Postup montáže:

  • Instalace dřeveného rastru
  • Nástřik PUR pěny, zarovnání pěny do rastru
  • Montáž záklopu, dle libovolného výběru

Vzor č.2:

Fasádní systém PUR tvrdá pěna, 40kg na m3 uzavřená struktura buněk. Fasáda je celistvá a nástřik přilne na všechny druhy stavebního materiálu. Nevznikají žádné tepelné mosty!

vzor2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento fasádní systém je určen pro klasické fasády.

Postup montáže:

  • Příprava podkladu
  • Instalace dřevěného rastru
  • Nástřik tvrdé PUR pěny, zarovnání pěny do rastru
  • Demontáž rastru a dostřik spár po odstranění rastru
  • Finální natažení omítky